Iepenwacht Fryslân

De stichting Iepenwacht Fryslân is in 2005 opgericht en bestrijdt de iepziekte in deze provincie. Deze ziekte vormt de grootste bedreiging voor het voortbestaan van deze oer-Hollandse boom. Namens Iepenwacht Fryslân coördineert DAM Groenadvies met succes de bestrijding van de ziekte en herplant van nieuwe iepen in Fryslân en de waddenregio. Belangrijke doelen zijn het behoud van deze zo typisch Hollandse soort, als ook het bevorderen van kennis en het vormen van een netwerk van beheerders.