Leveren populieren provincie Fryslân

In het kader van het plantontwikkelingsproject Harlingen – Franekeradeel heeft de provincie Fryslân DAM Groenadvies gevraagd om 64 stuks Populus canescens te leveren in de maatvoering 14-16. De betreffende bomen zijn geplant langs de Hoarnestreek bij Pietersbierum. Meer informatie over dit project? Neem contact met ons op!