Onderzoek Essentaksterfte Flevoland

In opdracht van de provincie Flevoland heeft DAM Groenadvies in samenwerking met bureau Eelerwoude een onderzoek uitgevoerd naar de Essentaksterfte in de provincie Flevoland. Tijdens dit onderzoek zijn gesprekken gevoerd met alle terreinbeherende instanties (TBO’s) over de ziektedruk en hoe de Essentaksterfte beheersbaar te maken. Dee eindrapportage van dit onderzoek is in december aan de provincie aangeboden.