Planten van bomen

DAM Groenadvies kan klein- en grootschalige (her)plantprojecten voor u uit voeren, als ook coördineren. Meest sprekende voorbeeld hiervan zijn de herplantprojecten die in opdracht van de iepenwachten in Fryslân en Groningen worden uitgevoerd. Maar ook bedrijven en particulieren kunnen een beroep doen op kennis en ervaring van DAM Groenadvies in het (her)planten van bomen, waarbij zorgvuldig gekeken wordt naar de aard en omstandigheden op locatie.