In opdracht van de provincie Flevoland heeft DAM Groenadvies in samenwerking met bureau Eelerwoude een onderzoek uitgevoerd naar het beheersbaar maken van de essentaksterfte in de provincie Flevoland.

Tijdens dit onderzoek zijn gesprekken gevoerd met alle terreinbeherende instanties (TBO’s) over de ziektedruk en hoe de Essentaksterfte beheersbaar te maken. De eindrapportage van dit onderzoek is aangeboden aan de provincie.