Planten van bomen

DAM Groenadvies kan klein- en grootschalige (her)plantprojecten voor u uitvoeren, als ook coördineren. Meest sprekende voorbeelden hiervan zijn de herplantprojecten die in opdracht van de stichting Iepenwacht Fryslân en de stichting Groninger Bomenwacht.

Maar ook bedrijven en particulieren kunnen een beroep doen op kennis en ervaring van DAM Groenadvies in het (her)planten van bomen, waarbij zorgvuldig gekeken wordt naar aard en omstandigheden van de locatie.

Leveren (laan)bomen

In opdracht van gemeente Leeuwarden heeft DAM Groenadvies 500 laanbomen geleverd voor het beplantingsproject aan weerszijden van de Overijsselseweg in Leeuwarden.