De stichting Iepenwacht Fryslân is in 2005 opgericht en bestrijdt de iepziekte in deze provincie. Deze ziekte vormt de grootste bedreiging voor het voortbestaan van deze oer-Hollandse boom. Namens Iepenwacht Fryslân coördineert DAM Groenadvies met succes de bestrijding van de ziekte en herplant van nieuwe iepen in het werkgebied van de stichting Iepenwacht Fryslân.

Samen met Aequator Groen & Ruimte voert DAM Groenadvies het projectbureau van de stichting Iepenwacht Fryslân.